Practice Past Simple Tense

Slovenčina - nuerčitok Present Tense Past Tense
dohovoriť /alebo zariadiť/ arrange 
zobudiť sa wake up up
vyzdvihnúť /autom/ pick up up
cestovať  travel
myslieť think
začať start
zdať sa  seem
dosiahnuť  reach
chodiť walk
dostať get
sadnúť sit
jesť  eat
môcť can
pokryť cover
triasť sa tremble
bolieť ache
zostúpiť descend
potrebovať need
mať  have
zaspať fall asleep asleep
cítiť  feel


 
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top