{rsmembership id="7"}02-am/is/are-questions
 
Am / is / are (questions)
 
Questions
 
am        I?
 
             he?
is {        she?
             it?
 
            we?
are {     you?
            they?
 
 
Examples
 
'Am I in trouble?'          'No you're not.'
'Is your father working?'          'Yes, he's at work.'
'Are you're keys in your coat?'        'No, they're on the table.'
'Is it always this busy?'          'Yes, it is?'
'Your grandad and grandma are nice.'          'Are they coming round today?'
 
 
Why...?    How...?    Who...?    What...?    Where...?
 
Examples
 
'Why are you making that face?'      'How tall is your brother?'      'Where are you going?'
 
'How much are those potatoes.'       'How are your feet.'        'What is your last name?'
 
'Where is your school. What is the address?'
 
Short answers
 
Yes, I am.
 
          he
Yes, { she } is.
           it
 
          we
Yes, { you } are.
          they
 
 
No, I'm not.
 
 
         he's                                        he
No, { she's } not.        or         No, { she } isn't.
          it's                                          it                         
 
         we're                                      we
No, { you're } not.       or         No, { you } aren't.
         they're                                    they
 
Examples
 
'Are you happy?'        'Yes, I am.'
'Is your mum in the kitchen?'        'Yes, she is.'
'Are these your books?'        'Yes, they are.'
'That's my cake.'        'No, it isn't.'
 
Exercise 2.1
 
Match the correct answer and letter to the question set out below
 
 1. It is raining.
 2. No, it's blue.
 3. In the garage.
 4. It is mine.
 5. She's at the shops.
 6. Yes, you are.
 7. He's called Frank.
 8. No, I'm not.
 9. No, he's sad.
 
 1. Where's the car?      ..C..
 2. Is your new dress red?    .....  
 3. Is Carl angry?      ......  
 4. Am I invited?      ......  
 5. Where's Sadie?      ......  
 6. What is your dad's name?      ......  
 7. Are you late?      ......  
 8. How is the weather?       ......  
 9. Who's coat is this?      ......  
 
Exercise 2.2
 
Make questions using the words is or are.
 
 1. from work / dad back?...............Is dad back from work?.
 2. the children / on holiday ... the children on ?
 3. our dog / outside?... our dog outside?
 4. good swimmer / you? a good swimmer?
 5. my shoes / where? ......Where ?
 6. on time / the train?... the train on time?
 
Exercise 2.3
 
Using the words....What?....Who?....Where?....How? Make questions to fit the answers
 
 1. How is the weather?        It is raining.
 2. here?         Jergus is here.
 3. your new gloves?         They are in the cupboard. 
 4. Tom?          He's going out. 
 5. your teacher called?          Miss Pruknerova
 6. is it?           It's seven o'clock.
 7. are you?           I'm fine.
 
{else}Získajte vstup do celého kurzu na tri mesiace len za 12EUR.
{/rsmembership}
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top