Počúvajte a doplňťe chýbajúce slová. V tejto časti si precvičíte počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením a tiež aj produktívnu rečovú zručnosť-písomný prejav. Doplňte chýbajúce slovesá.

Ak nemôžete zachytiť chýbajúce slovo, opýtajte sa Mika-klikite na ikonku facebook
 

Love confession                 rose200x133

There's a part of her

She won't to me

my heart to her

She won't me see

you the stars

This could so special

you in my arms now baby

my love confession, confession

Hear my love confession

Confession, confession

my love confession

Frightened by the depth

Of the way you

Take these cards of love

You can trust my deal

this life with me

We could in heaven

a chance on trust now baby

in this obsession, obsession

Share in this obsession

Obsession, obsession

Share in this obsession

You've been before

And you're frightened now

But this hurt can

I can you you how

this life with me

We could in heaven

a chance on trust now baby

in this obsession

There's a part of her

She won't to me

my heart to me

She won't let me see

you the stars

This could be so special

you in my arms now baby

my love confession

 

 


Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top