01.Otázky

Comprehension Questions


You have read all about David and his family and his views on family life. Now try and attempt to answer the following questions. Remember, these are definitely the sorts of questions you may be asked in your final exam.
 

A

 1. What is your name?
 2. How old are you?
 3. How many people live in your house?
 4. Do you have any brothers and sisters?
 5. What are the names of your mother and father (mum and dad)?
 6. What are the names of your sisters(s) and brother(s)?
 7. Where do you live? What is your address?
 8. What sort of accommodation do you live in?
 9. Do you live in a city, town or village? 
 10. Is there a lot to do in your city/town/village?
 11. Do you have lots of friends?
 12. What sort of things do you do in your leisure time?
 13. Do you play sport?
 14. What sports do you play?

B

 1. What is your Mum like, what does she look like?
 2. Does she work part time or full time?
 3. What does she work as? Where does she work?
 4. How old is your Mum?
 5. What sort of things does your mum like to do?
 6. What is your Dad like?
 7. Does your Dad work?
 8. What does he work as? Where does he work?
 9. How old is your Dad?
 10. What do your brothers and sisters do?
 11. Describe what your brothers and sisters look like.
 12. Are your brothers and sisters older than you or younger? 
 13. What sorts of things do your brothers and sisters like doing in their leisure time? 

C

 1. Do you get on well with your brothers and sisters? 
 2. Do you have a boyfriend/girlfriend? 
 3. Do you think marriage is a good thing? 
 4. Do you think you will get married in the future? 
 5. Is marriage important in modern society? 
 6. Is the traditional concept of the ‘Family’ still important? 
 7. Why is the traditional concept of the ‘Family’ still important? 
 8. Are single parent families just as able as the traditional family model? 
 9. How many children do you think a family should have? 
 10. Do you think there should be a limit on how many children you can have? 
 11. Why do you think it is important to be part of a family? 
 12. What are the benefits in being part of a family? 
 13. Do older people have different views to younger people regarding the family? 

 

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top