Macaron-B2-Test

In this Reading exercise you will be asked to read a sentence and then indicate by clicking, whether the statement is TRUE, FALSE OR NOT INDICATED IN THE TEXT as per article-The perfect macaron-B2. There is always only one correct answer. You have 5 minutes to answer these questions. During an exam, you will have on average about 1 minute to complete one question.

 1. 1. The macaron is a cake baked with coconut.
  1. A true
  2. B false
  3. C not indicated in the text


 2. 2. Macarons are expensive to buy.

  A true
  B false
  C not indicated in the text


 3. 3. Meringue is an important ingredient in cooking macarons.

  A true
  B false
  C not indicated in the text


 4. 4.
  Macarons are not very fashionable at the moment.
   
  A true
  B false
  C not indicated in the text


 5. 5.
  The original bakers wanted to make cakes shaped like little hamburgers.

  A true
  B false
  C not indicated in the textAutorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Eng-Lan SK s.r.o, so sídlom Hrable 49/426, 976 57, Michalová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro: Vložka číslo:  23640/S3 (ďalej tiež ako "vydavateľ" alebo "Eng-Lan, s.r.o"). Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom v slovenskom a anglickom jazyku bez predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa je zakázané.

Autor článku zverejneného na webových stránkach www.englan.sk alebo informačnom prostriedku ako takom, si v zastúpení vydavateľom, ako jediným oprávneným zástupcom autora, vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených "© Autorské práva vyhradené", ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č.618/2003 Z.z. Autorského zákona.
Go to top